Groningen

Onderwijsprogramma voor beroepen
Dutch Lapétus is een instelling voor het rijdend onderwijs in Nederland.
We hebben een wetenschappelijke platform waar de website onderwijsprogramma onderdeel van uitmaakt. Het rijonderwijs is door ons breed getrokken.
Het onderwijsprogramma voor het rijonderwijs kent een diversiteit aan leerlijnen die betrekking hebben op beroepen, branches en sectoren binnen verschillende ministeries.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Veiligheid | Ministerie van Justitie en Veiligheid

Dutch Lapétus maakt verbinding tussen verschillende doelgroepen, beroepen en verkeersdeelnemers die afstemming op elkaar (moeten) hebben.
Het Blokonderwijs biedt mogelijkheden om kennis met elkaar te delen en te gebruiken voor de maatschappelijke samenleving op de weg.

Op deze website kunt u een afspraak met ons plannen. Wij helpen uw organisatie, bedrijf of u persoonlijk verder naar een missie die betrekking heeft op minder slachtoffers in het verkeer.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage aan de verkeersveiligheid.
Team Dutch Lapétus.

Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.